Tennis
Padel
Tennis
Padel

Verzekeringsscan

Als club voldoende of misschien wel teveel verzekerd?

Tennis Vlaanderen heeft samen met haar partner Ethias een handige verzekeringsscan ontwikkeld m.b.t. alle verzekeringen die voor een club van toepassing (kunnen) zijn.

Deze scan is opgedeeld in 3 luiken:
  1. primaire verzekeringen: alle verzekeringen die reeds in orde zijn via het lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen;
  2. secundaire verzekeringen: die verzekeringen waarvoor Tennis Vlaanderen samen met Ethias een voordelig groepsaanbod kan aanbieden;
  3. tertiaire verzekeringen: de verzekeringen die je als club individueel dient af te sluiten (kan via Ethias of via een lokale verzekeraar).
Met deze scan kan je gemakkelijk checken welke verzekeringen er voor je club noodzakelijk zijn. Welke zijn er verplicht en welke zijn aanbevolen (zie kolom 4 ‘Belang')?

In kolom ‘Polis' kan je doorklikken naar achterliggende document(en) voor meer details. Zeer handig en inzichtelijk is de beknopte duidingsfiche per polis: wat wel en wat niet verzekerd, uitleg terminologie, details dekking, praktische voorbeelden, …

In de kolom 'Hoe verzekeren?' zie je welke verzekeringen reeds in orde zijn via Tennis Vlaanderen of kan je doorklikken naar het betreffende (groeps-) aanbod.

In de kolom ‘Check' kan je afvinken welke verzekeringen bij jouw club reeds in orde zijn. Alle verzekeringen inbegrepen in de aansluiting bij Tennis Vlaanderen staan uiteraard reeds aangevinkt.

Primaire verzekeringen (automatisch van toepassing via Tennis Vlaanderen)

Soorten verzekeringen/risico's
Soorten verzekeringen/risico's
Gewaarborgd risico
Belang?
Polis
Hoe verzekeren?
Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging
club
Materiële en lichamelijke schade aan derden
verplicht
OK via aansluiting bij Tennis en Padel Vlaanderen
Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging
leden (als bestuurslid, vrijwilliger, beoefenaar)
Materiële en lichamelijke schade aan derden
verplicht
OK via aansluiting bij Tennis en Padel Vlaanderen
Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging
niet-leden als deelnemer aan sportpromotionele activiteiten    
Materiële en lichamelijke schade aan derden
verplicht
OK via aansluiting bij Tennis en Padel Vlaanderen
Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging
niet-leden als vrijwilliger in opdracht van de club ten behoeve van verzekerde activiteiten
Materiële en lichamelijke schade aan derden
aanbevolen
OK via aansluiting bij Tennis en Padel Vlaanderen
Rechtsbijstand
club
Invordering schade veroorzaakt door derden aan de tennisclub
aanbevolen
OK via aansluiting bij Tennis en Padel Vlaanderen
Lichamelijke ongevallen
leden (als bestuurslid, vrijwilliger, beoefenaar)
Lichamelijke letsels tijdens en op weg naar en van een verzekerde activiteit    
verplicht
OK via aansluiting bij Tennis en Padel Vlaanderen
Lichamelijke ongevallen
niet-leden als deelnemer aan sportpromotionele activiteiten
Lichamelijke letsels tijdens en op weg naar en van een verzekerde activiteit    
verplicht
OK via aansluiting bij Tennis en Padel Vlaanderen
Lichamelijke ongevallen
niet-leden als vrijwilliger in opdracht van de club ten behoeve van verzekerde activiteiten        
Lichamelijke letsels tijdens en op weg naar en van een verzekerde activiteit    
aanbevolen
OK via aansluiting bij Tennis en Padel Vlaanderen
Hartfalen
leden als sportbeoefenaar
Medische kosten ingevolge hartfalen tijdens of net na de beoefening van een verzekerde sportactiviteit    
aanbevolen
OK via aansluiting bij Tennis en Padel Vlaanderen

Secundaire verzekeringen (Groepsaanbod via Tennis Vlaanderen)

Soorten verzekeringen/risico's
Soorten verzekeringen/risico's
Gewaarborgd risico
Belang?
Polis
Hoe verzekeren?
Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing    
de club aangesloten bij Tennis en Padel Vlaanderen  
de foutloze aansprakelijkheid van de uitbater (dit is niet noodzakelijk de eigenaar) van een publiek toegankelijk gebouw (of gedeelte ervan) in geval van lichamelijke en materiële schade aan derden (aanwezigen en passanten) veroorzaakt door brand of ontploffing in het uitgebate gebouw    
verplicht
Bestuurders-aansprakelijkheid    
de club aangesloten bij Tennis en Padel Vlaanderen  
immateriële schade ingevolge een persoonlijke bestuursfout van een bestuurder (in rechte en in feite) van de club    
aanbevolen
Alle risico's padelterreinen    
de club aangesloten bij Tennis en Padel Vlaanderen  
schade aan padelterreinen (zie de algemene voorwaarden!)
aanbevolen
Huurders-aansprakelijkheid
de club aangesloten bij Tennis en Padel Vlaanderen  
schade door brand (en aanverwante gevaren) aan lokalen of gebouwen van derden    
aanbevolen
(zie huurovereenkomst)
Contractuele aansprakelijkheid
de club aangesloten bij Tennis en Padel Vlaanderen  
schade andere dan brand aan lokalen of gebouwen (inclusief aanwezige inboedel) van derden    
aanbevolen
(zie huurovereenkomst)
Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging trainers    
trainers aangesloten bij de trainersassociatie Coach+ van Tennis en Padel Vlaanderen    
materiële en lichamelijke schade aan derden toegebracht tijdens het lesgeven (niet alleen tennis, ook andere sporten)    
aanbevolen
automatisch inbegrepen als lid van Coach+
Alle bouwplaatsrisico's    
de club aangesloten bij Tennis en Padel Vlaanderen  
schade bij bouwwerken aan de eigen bouwwerken en aan derden    
aanbevolen, indien niet inbegrepen in diensten bouw-onderneming
Reisbijstand buitenlandse activiteiten    
de personen die deelnemen aan een buitenlandse reis ingericht door de club en van wie de namen vermeld worden op het inschrijvingsformulier
bijstand in geval van ziekte en ongeval in het buitenland, alsook de organisatie en de bekostiging van de repatriëring
aanbevolen, indien van toepassing

Tertiaire verzekeringen (door de club individueel af te sluiten)

Soorten verzekeringen/risico's
Soorten verzekeringen/risico's
Gewaarborgd risico
Belang?
Polis
Hoe verzekeren?
Brand en aanverwante gevaren gebouwen    
gebouwen
brand en aanverwante gevaren    
aanbevolen
Brand en aanverwante gevaren inboedel    
inboedel
brand en aanverwante gevaren    
aanbevolen
Verzekering tegen alle risico's    
kostbaar materiaal zoals elektronica, tenten,... eigendom van de club of gehuurd of geleend van derden    
verzekering tegen brand, diefstal en andere schade    
aanbevolen bij events en permanent kostbaar materiaal    
Annulerings-verzekering    
de deelnemers aan een reis ingericht door de club    
de reiskosten bij annulering van de reis omwille van specifieke omstandigheden    
aanbevolen bij clubactiviteit in buitenland    
Bagageverzekering
de deelnemers aan een reis ingericht door de club    
diefstal en beschadeging van de bagage    
aanbevolen bij clubactiviteit in buitenland    
Arbeidsongevallen-verzekering    
bezoldigd personeel   
lichamelijke ongevallen overkomen aan personeel van de club
verplicht indien bezoldigd personeel    

Heb je nog vragen?

Neem contact op met onze helpdesk via: 
  • elit@tennisenpadelvlaanderen.be 
  • Werkdagen van 8u30-16u30: 02 548 03 00 
  • Dringende hulp nodig na de kantooruren? Werkdagen van 16u30-21u00 en weekend van 9u00-21u00: 02/548.03.16