Tennis
Padel

Dopingcontroles op tornooien of interclub

Onaangekondigde dopingcontrole op tornooien of interclubontmoetingen?

Op elk officieel tornooi of tijdens een interclubontmoeting (van het hoogste tot het laagste competitieniveau) kan er een onaangekondigde dopingcontrole plaatsvinden. Deze dopingcontrole wordt uitgevoerd door een controlearts (en zijn/haar assistenten) van de overheid (NADO Vlaanderen). De club moet zijn volledige medewerking verlenen en heeft volgende wettelijke verplichtingen:
 • Elke officiële sportwedstrijd (nationaal of internationaal, tornooi of interclub, …) is onderworpen aan het Decreet en de Uitvoeringsbesluiten betreffende preventie en bestrijding van doping in de sport van 25 mei 2012. In de uitvoeringsbesluiten staan volgende concrete verplichtingen als organisator van een sportwedstrijd: 
  • Volledige medewerking verlenen aan de controlearts en de dopingcontroles; 
  • Een dopinglokaal met een tafel, enkele stoelen, een wachtruimte en de nabijheid van een toilet voor exclusief gebruik ter beschikking stellen; 
  • Een pakket ongeopende flesjes water ter beschikking stellen;
  • Meehelpen aan de oproepingsprocedure voor de dopingcontroles;
  • Op vraag de volledige deelnemerslijst met contactgegevens (liefst GSM-nummer) ter beschikking stellen van de controlearts (via Elit);
  • Insisteren dat de deelnemers altijd hun identiteitsbewijs bijhebben (Art. 12 van Decreet);
 • Bij niet-naleving van deze wettelijke verplichtingen kan dit aanleiding geven tot een boete voor de organisator.