Tennis
Padel

Bondsparket

Integriteit en tucht

Tennis en Padel Vlaanderen hecht veel belang aan integer gedrag zowel binnen de dagdagelijkse werking van de clubs, als tijdens tornooien en interclub, op ons topsportcentrum en binnen alle andere geledingen van de federatie. Om dit te bewerkstelligen heeft de federatie een ruim actieplan lopen met o.a. een meldpunt,  een professioneel en onafhankelijk bondsparket en tuchtorganen, een tuchtreglement en gedragscodes, een adviserende ethische commissie , een clubactieplan en -handelingsprotocol grensoverschrijdend gedrag, een fairplay campagne, contractuele clausules, … Via deze pagina word je toegeleid naar de belangrijkste aspecten van ons actieplan. De clubs vinden hun integriteitstools via de webpagina Clubmanagement/Clubondersteuning. Heb je een vraag, contacteer dan ons aanspreekpunt integriteit: dirk.deldaele@tennisenpadelvlaanderen.be. Wil je iets melden of een klacht indienen, doen dit dan via het meldpunt op deze webpagina of jouw persoonlijke spelersdashboard.

Bondsparket

Sedert 1 juli 2019 is er binnen Tennis Vlaanderen een nieuw Tuchtreglement met aansluitende Gedragscodes in werking getreden. Deze gedragscodes bundelen alles omtrent ethiek of integriteit, meer bepaald ongewenst of niet-integer gedrag zoals maar niet beperkt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag, fysiek of verbaal geweld, pesten, discriminatie, alsook onsportiviteit, fraude of elk ander grensoverschrijdend gedrag. Er is een basisgedragscode voor elk lid en aanvullende gedragscodes met specifieke uitbreidingen voor op en rond de court, de trainer en kapitein, de official en de bestuurder en medewerker. De gedragscodes zijn enerzijds een handvat voor goed gedrag en anderzijds een basis voor disciplinaire vervolging.
Sinds 1 juli 2019 werd eveneens het Bondsparket geprofessionaliseerd. Deze hervormingen kaderen in een uitgebreider professionaliseringsproces dat reeds in 2016 werd ingezet. Samen gaan we voor de mooiste sport(en) ter wereld!

Samenstelling bondsparket 

De bondsprocureur is Tom Vanraes, geflankeerd door Anne Wils en Wendy Van Mechelen als substituten.
Tom Vanraes, uit Rotselaar, tennisspeler en interclubkapitein bij ATP Wezemaal, is managing partner bij Moore Law en heeft o.a. expertise in het vennootschaps-en verenigingsrecht en het sportrecht.
Anne Wils, interclubspeelster en gediplomeerde interclubleider en scheidsrechter van TC As, is advocate bij Claeys & Engels en eveneens gespecialiseerd in sportrecht. 
Wendy Van Mechelen, uit Destelbergen, speelster, wedstrijdleider, scheidsrechter en interclubleider bij TC Racso en tevens houder van het initiator-trainersdiploma, is advocate aan de balie te Gent. 

Meer info?

Neem contact op via info@tennisenpadelvlaanderen.be of 02 548 03 00.