Tennis
Padel

Meldpunt grensoverschrijdend gedrag

Gedragscodes en tuchtreglement Tennis en Padel Vlaanderen

Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij. Bijgevolg kan dit zich ook in de tennis- en padelsport voordoen. Het is duidelijk: ongewenste intimiteiten, maar ook geweld, vandalisme, racisme, pesten en dergelijke meer worden niet getolereerd, zowel binnen onze federatiewerking als op clubniveau. Ook matchfixing, (party-) drugs en doping en kunnen we als niet-getolereerd gedrag aan deze lijst toevoegen.

Om de integriteit van onze sport te behartigen en te bewaken heeft Tennis en Padel Vlaanderen naast de sportieve reglementen nu ook gedragscodes.  Er is een basisgedragscode voor elk lid. Daarnaast zijn er aanvullende gedragscodes met specifieke uitbreidingen voor op en rond de court, de trainer, de official en de bestuurder en medewerker. De gedragscodes zijn enerzijds een handvat voor goed gedrag en anderzijds een basis voor disciplinaire vervolging (zie het Tuchtreglement van Tennis en Padel Vlaanderen).

Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt. Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Wat voor jou niet aanvaardbaar is, kan dat wel zijn voor anderen. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms'en) tot stalking en verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, bedreigingen, discriminatie, intimidatie, mishandeling, chantage, ...

Grensoverschrijdend gedrag mag niet getolereerd worden en is strafbaar. Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal terecht kan :
  1. Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen;
  2. Om te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten;
  3. Om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokken persoon op te starten.

Meldpunten

Grensoverschrijdend gedrag melden kan steeds anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis en Padel Vlaanderen. De mogelijke meldpunten zijn:
Voor klachten m.b.t. de gedragscodes kan je terecht bij het Meldpunt breedtesport van Tennis en Padel Vlaanderen:
Overtredingen van de sportieve reglementen moeten centraal worden gemeld aan info@tennisenpadelvlaanderen.be of 02 548 03 00.

Tennis en Padel Vlaanderen neemt alle meldingen serieus en behandelt deze in alle discretie en objectiviteit. Bij delicate kwesties zoeken we samen naar de beste oplossing en worden er geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.