Tennis
Padel
Tennis
Padel

Kids Development Team (8-12 jaar)

Het `Kids Development Team' (KDT) is een project van Tennis Vlaanderen voor spelers van 8 tot 12 jaar met als doel jonge competitieve spelers te identificeren, maximaal te laten ontwikkelen en optimaal voor te bereiden op het selectiemoment voor de Topsportschool (12j).

Visie?

De visie voor KDT is het vormen van tennisatleten in al zijn facetten:
 • Het detecteren van talent (het ontwikkelingspotentieel zo vroeg mogelijk in kaart brengen)
 • Het ontplooien van een persoonlijkheid die op langere termijn kan groeien tot topsport
 • Het optimaal ontwikkelen van zijn/haar algemene en specifieke motorische vaardigheden
De kernwaarden die centraal staan, zijn:
 1. Samenwerking met gediplomeerde en gemotiveerde jeugdtrainers
 2. Ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling in de groei naar toptennis
 3. Doelgericht samenwerken met alle betrokkenen
 4. Het beste uit jezelf halen, betekent goed voor jezelf zorgen. We zetten stappen in de groei naar discipline op het gebied van voeding, rust, trainingsroutines als opwarming en cool-down. 

Hoe kom je in de selectie terecht?

Wie in aanmerking wil komen voor het Kids Development Team in het volgende schooljaar moet een positieve beoordeling krijgen tijdens de identificatiedag. Je kan als speler een uitnodiging ontvangen voor deze dag als je voldoet aan deze criteria.

Tijdens de identificatiedag testen we de speler op tennisspecifieke, conditionele en mentale vaardigheden. Deze verschillen per leeftijdsgroep. Na de identificatiedag worden de ouders op de hoogte gebracht van eventuele selectie van zoon of dochter voor het volgende schooljaar.

De data van de volgende identificatiedagen communiceren we in januari 2024.

Programma/werking

Voor spelers

KDT U8

KDT U9

KDT U10

KDT U11-U12

 • 4 regionale stages
 • Na Pasen wekelijks trainingsblok (4) op het Topsportcentrum ter voorbereiding van de U9
 • Wekelijkse regiotraining (3 regio's)
 • Elke training omvat een tennis- en conditietraining
 • 1 keer per week regiotraining (verspreid over 3 regio's)
 • 1 keer per week centrale training op het Topsportcentrum Tennis Vlaanderen
 • 2 keer per week centrale training op het Topsportcentrum Tennis Vlaanderen
 • Elke training omvat een tennis- en conditietraining
 • Naast een basispakket met o.a. een wekelijks centrale trainingsblok komt daar bovenop een individuele begeleiding afhankelijk van de noden van de speler
Na elke schoolvakantie komen alle spelers naar het Topsportcentrum voor een centrale trainingsdag. Tijdens deze trainingsdagen worden Be Player-sessies georganiseerd. Dit zijn kindvriendelijke workshops waar de jonge spelers meer inzicht krijgen en kennis verwerven in tennis-tactische situaties, mentale ontwikkeling, gezonde voeding… Vanaf 10 jaar worden alle geselecteerde spelers 2 keer per jaar medisch gescreend. Zo kunnen adaptaties als gevolg van een hoog tennisvolume snel worden gedetecteerd en vroegtijdig worden bijgestuurd.

Voor persoonlijke trainer

De persoonlijke trainer is de centrale figuur in de begeleiding van de speler. Tennis Vlaanderen eist minimum een VTS trainer B diploma voor het begeleiden van een KDT speler. Via Be Coach-opleidingen worden de trainers voortdurend geprikkeld in het opdoen van kennis en vaardigheden die nodig zijn om talentvolle spelers onder 12 jaar te begeleiden. Daarnaast zullen ze hulpmiddelen (spelervolgsysteem ProTennisData voor het opstellen van doelstellingen, maken van trainingsplanningen, maken van evaluaties) krijgen om de juiste profilering en evaluaties van spelers te kunnen maken. Via tussentijdse opvolging (communicatie via telefoon en e-mail, overleg tijdens tornooien,…) wordt de ontwikkeling van de speler besproken en doelstellingen, waar nodig, bijgestuurd. Naast de tennisconsultancy wordt ook overleg op conditioneel vlak georganiseerd. Tijdens de centrale trainingsdagen worden consultancymomenten voor de persoonlijke trainers van de spelers georganiseerd. Tijdens dit overleg bespreken de KDT-coördinatoren de voornaamste technische en tactische werkpunten van de spelers op basis van de ontwikkelingslijn.

Voor ouders

De ouders van geselecteerde KDT-spelers krijgen advies in Coach de Ouder bijeenkomsten waar er dieper wordt ingegaan op alle facetten van het optimaal begeleiden van jonge spelers door ouders. Voor extra vragen of bemerkingen kunnen ouders steeds terecht bij de Technische Directie of de KDT-verantwoordelijken.
Bij de start van het winterseizoen krijgen de ouders en trainers advies over het racket en de snaren van de speler. De rackets worden opgemeten door Dieter Calle tijdens een tennistraining en hij levert daarna ook feedback in functie van eventuele bijsturing.
Om de overstap van het Kids Development Team naar de Topsportschool (wanneer de speler ondersteund wordt met een Topsportstatuut) voor spelers en ouders efficiënter te doen verlopen, worden de laatstejaars KDT opgenomen in een transitiefase. Naast een basispakket met o.a. een wekelijks trainingsblok en centrale trainingsdagen komt daar bovenop een individuele begeleiding afhankelijk van de noden van de speler. In een persoonlijk gesprek met trainer en ouder bepalen we de doelstellingen en het plan van aanpak.

Trainersteam KDT

Kids Development Team '23-'24

Benieuwd wie deel uitmaakt van het Kids Development team voor het schooljaar 2023-2024? 
KDT Team U9
KDT Team U10
KDT Team U11

Meer info?

Neem contact op via topsportcentrum@tennisvlaanderen.be of 03 828 98 87.