Tennis
Padel
Tennis
Padel

Sportverzekering

Info sportverzekering

Via Tennis en Padel Vlaanderen zijn clubs en leden verzekerd tegen sportongevallen.

De verzekerde risico's zijn:
 • Lichamelijke ongevallen tijdens de verzekerde activiteiten en op de normale weg van woonplaats naar de verzekerde activiteit en omgekeerd.
 • Hartfalen tijdens en net na de verzekerde sportbeoefening
 • Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging
 • Rechtsbijstand
De verzekerde activiteiten zijn:
 • tennis en padel
 • occasionele sportieve nevenactiviteiten ingericht door de tennis- of padelclub zoals een fietstocht, een wandeling, een bowling,...
 • occasionele socio-culturele nevenactiviteiten ingericht door de tennis- of padelclub zoals een bezoek aan een pretpark, stad, museum,...elk medisch noodzakelijk verblijf in een ziekenhuis waardoor een vergoeding voor het verblijf wordt aangerekend. Dit houdt zowel het verblijf in van minstens één nacht als het concept "dagziekenhuis" voor zover er specifiek gebruik is gemaakt van de operatiezaal, de gipskamer of een ziekenhuisbed met uitsluiting van het verblijf in wachtkamers, de onderzoekkamers en de ruimten voor externe consultatiediensten van het ziekenfonds.
 • activiteiten ingericht door de tennis- of padelclub ten voordele van de clubkas zoals een eetdag, kaartavond, wafelverkoop, ontbijt,...
 • uitbating infrastructuur van de tennis- of padelclub (gebouwen, terreinen, speeltuin, terrassen)
 • sportpromotionele activiteiten (zoals een opendeurdag)
 • de beoefening van wandelen, joggen, zwemmen en fitness door leden van Tennis en Padel Vlaanderen

Je bent verzekerd zowel als sporter, vrijwilliger in de club, als clubbestuurder, bij alle clubactiviteiten, ook in het buitenland. De polis is conform alle wettelijke verplichtingen van een sportverzekering en is op meerdere aspecten zelfs ruimer dan de wettelijke minima.

Bekijk de polis en de overzichtsfiche.

Wat moet ik doen bij een sportongeval?

Geef je sportongeval zo snel mogelijk door aan je club via dit formulier. De club moet de aangifte doen bij Ethias. Na aangifte door de club ontvang je alle verdere instructies.

Meer info?

Neem contact op via info@tennisvlaanderen.be of 02 548 03 00.