Tennis
Padel
Tennis
Padel

Word wedstrijdleider

Heb je interesse om tornooien te leiden en organiseren? Volg dan een cursus wedstrijdleider! Jaarlijks organiseert Tennis Vlaanderen verschillende opleidingscursussen. Je hebt keuze tussen verschillende soorten cursussen:  
 
 • Club / Gewestelijk  
  • Wedstrijdleider 
    
 • Nationaal  
  • Nationaal wedstrijdleider 
    
 • Internationaal  
  • White badge 
  • Bronze, Silver, Gold Badge  

Wedstrijdleider

Wil je graag een tornooi leiden (loting, planning en opvolging van de matchen, …)? Volg dan een cursus wedstrijdleider.  

Inhoud cursus

 • Digitale vooropleiding 
 • Cursusdag of -avond  
 • Examen  
 • Digitale vooropleiding over de reglementen in de verschillende circuits via het e-learningplatform Drillster en een begeleide cursustekst. Tijdens deze vooropleiding krijg je ook een herhaling van de belangrijkste leerstof uit de cursussen clubscheidsrechter en interclubleider.  
 • 1 cursusdag of -avond met info over het leiden van een tornooi (opmaken tabellen & gebruik tornooimodule in Elit 2.0) en een verduidelijking van de reglementen en gedragscode tijdens tornooien.  
 • Examen op het einde van de cursusdag.  
Haal je minstens 70% op je examen? Dan kan je starten als wedstrijdleider op je club!  

Toelatingsvoorwaarden

 • Lid zijn van Tennis en Padel Vlaanderen. 
 • 17 jaar worden in het jaar dat de cursus plaatsvindt. 
 • Het diploma van interclubleider op zak hebben. 

Wat wordt verwacht van een wedstrijdleider? 

 • Je moet minstens 1 tornooi of 2 interclubspeeldagen per jaar leiden. 
 • Heb je 2 jaar na elkaar onvoldoende prestaties? Dan moet je een heropfrissing volgen via Drillster. 

Nationaal wedstrijdleider

Ben je al wedstrijdleider, maar wil je een stapje hogerop zetten en wil je nationale interclubontmoetingen of – tornooien leiden (bv. kampioenschappen)? Stel je dan kandidaat om het opleidingstraject tot nationaal wedstrijdleider te volgen.  

Inhoud opleidingstraject 

Het opleidingstraject bestaat uit 3 pijlers: 
 • Zelfstudie: Je herhaalt alle theoretische leerstof voor interclub- en wedstrijdleiders via het e-learningplatform Drillster, de cursustekst en de jaarlijkse refresher voor nationale officials. 
 • Begeleiding: Je krijgt een mentor toegewezen aan wie je al je vragen kan stellen en advies kan vragen. 
 • Cursus- en examenmoment: Het opleidingstraject wordt afgerond tijdens een cursusdag met een schriftelijk en mondeling examen. Het cursus- en examenmoment gaat ieder jaar door in maart. 
Behaal je minstens 80% op het theoretisch examen en heb je de hele opleiding gevolgd? Dan ben je nationaal wedstrijdleider! 

Toelatingsvoorwaarden

 • Diploma wedstrijdleider op zak hebben. 
 • Minstens 2 jaar ervaring als wedstrijdleider.  
 • Goedkeuring van je aanvraag om het opleidingstraject tot nationaal wedstrijdleider te volgen 

Wat wordt verwacht van een nationaal wedstrijdleider? 

 • Je moet minstens 1 Belgian Circuit tornooi of 3 interclubontmoetingen op nationaal of intergewestelijk niveau leiden. 
 • Je moet elk jaar een korte digitale refresher invullen om mee up to date te blijven. Hiervoor krijg je een uitnodiging via mail.  

Internationaal wedstrijdleider

Heb je de ambitie om een internationale carrière uit te bouwen? En ben je een ervaren nationaal wedstrijdleider? Dien dan je kandidatuur in via officials@tennisvlaanderen.be.  

Na goedkeuring door de scheidsrechterscommissie kan je je opleiding starten bij de Internationale Tennisfederatie (ITF). Geslaagd? Dan staat er een mooie carrière als wedstrijdleider (referee) op ITF- en Tennis Europe-tornooien op je te wachten. 

Zijn er meerdere kandidaten zijn voor een ITF-opleiding? Dan selecteert de scheidsrechterscommissie de beste kandidaten op basis van de criteria voor aanduidingen. 

Meer weten over officials op internationaal niveau? Neem een kijkje op itftennis.com

Criteria voor aanduiding internationale tornooien, kampioenschappen & ITF-opleidingen 

Benieuwd met welke criteria Tennis Vlaanderen rekening houdt bij de diverse aanduidingen als official voor toptornooien (wedstrijdleider, chief of umpires, lijnrechter, stoelscheidsrechter) en voor de kandidaturen als internationaal official?  

De volgende doelstelling staat steeds voorop: 
 • het helpen uitbouwen van de carrière van gemotiveerde en talentvolle officials, 
 • het uitbouwen van het officialskorps, zowel naar kwantiteit als kwaliteit, 
 • het aanduiden van de juiste persoon voor de juiste functie. 
De volgende criteria worden gehanteerd: 
 • kwaliteit en kwantiteit van de geleverde prestaties (*) 
 • internationale normen en waarderingen  (ITF-"recommendation") 
 • nationale en internationale graad 
 • fulltime beschikbaar zijn 
 • betrokkenheid (liga, gewest, club, tweetaligheid) 
 • kansen voor de betere jonge elementen (= tot 40 jaar) 

(*) De kwaliteit wordt gewaardeerd op basis van de evaluatierapporten van de ITF-officials, de Chief Umpire of wedstrijdleider en het advies van de Scheidsrechterscommissie. Wat de kwantiteit betreft zijn de specifieke prestaties belangrijk (vb. als lijnrechter gewerkt hebben om aangeduid te kunnen worden als lijnrechter voor een toptornooi). 

Het is ook steeds de bedoeling een opening te laten voor nieuwe officials om dergelijke aanduidingen in de wacht te slepen. In ieder geval is het uiterst belangrijk dat men zich kandidaat stelt, zoniet maakt men zeker geen kans. 

Meer info?

Neem contact op via officials@tennisvlaanderen.be of 02 548 03 00