Tennis
Padel
Tennis
Padel

Verzekering sportongevallen

Via Tennis en Padel Vlaanderen zijn clubs en leden verzekerd tegen sportongevallen. 
 
De verzekerde risico's zijn: 
 • Lichamelijke ongevallen tijdens de verzekerde activiteiten en op de normale weg van woonplaats naar de verzekerde activiteit en omgekeerd. 
 • Hartfalen tijdens en net na de verzekerde sportbeoefening 
 • Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging 
 • Rechtsbijstand 
De verzekerde activiteiten zijn: 
 • tennis en padel 
 • occasionele sportieve nevenactiviteiten ingericht door de tennis- of padelclub zoals een fietstocht, een wandeling, een bowling,... 
 • occasionele socio-culturele nevenactiviteiten ingericht door de tennis- of padelclub zoals een bezoek aan een pretpark, stad, museum,...elk medisch noodzakelijk verblijf in een ziekenhuis waardoor een vergoeding voor het verblijf wordt aangerekend. Dit houdt zowel het verblijf in van minstens één nacht als het concept "dagziekenhuis" voor zover er specifiek gebruik is gemaakt van de operatiezaal, de gipskamer of een ziekenhuisbed met uitsluiting van het verblijf in wachtkamers, de onderzoekkamers en de ruimten voor externe consultatiediensten van het ziekenfonds. 
 • activiteiten ingericht door de tennis- of padelclub ten voordele van de clubkas zoals een eetdag, kaartavond, wafelverkoop, ontbijt,... 
 • uitbating infrastructuur van de tennis- of padelclub (gebouwen, terreinen, speeltuin, terrassen) 
 • sportpromotionele activiteiten (zoals een opendeurdag) 
 • de beoefening van wandelen, joggen, zwemmen en fitness door leden van Tennis en Padel Vlaanderen 
Je bent verzekerd zowel als sporter, vrijwilliger in de club, als clubbestuurder, bij alle clubactiviteiten, ook in het buitenland. De polis is conform alle wettelijke verplichtingen van een sportverzekering en is op meerdere aspecten zelfs ruimer dan de wettelijke minima. 
 
Bekijk de polis en de overzichtsfiche

Wat moet ik doen bij een sportongeval op mijn club?

Een clubbestuurder moet de aangifte online doen via het Extranet van Ethias

Doe de verzekeringsscan en check of je club goed verzekerd is  

Tennis en Padel Vlaanderen heeft samen met haar partner Ethias een handige verzekeringsscan ontwikkeld m.b.t. alle verzekeringen die voor een tennis- en/of padelclub van toepassing (kunnen) zijn. Met deze scan kan je gemakkelijk checken welke verzekeringen er voor je club noodzakelijk zijn, welke zijn er verplicht en welke er aanbevolen zijn, zodoende niet te weinig, maar ook niet te veel verzekerd te zijn. 

Via de verzekeringsscan vind je ook gemakkelijk alle formulieren, dekkingen, voorwaarden e.a. duidingen terug van de verzekeringen inbegrepen in het lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen. 

Heb je nog vragen?

Neem contact op met onze helpdesk via: 
 • elit@tennisenpadelvlaanderen.be 
 • Werkdagen van 8u30-16u30: 02 548 03 00 
 • Dringende hulp nodig na de kantooruren? Werkdagen van 16u30-21u00 en weekend van 9u00-21u00: 02/548.03.16