Tennis
Padel
Tennis
Padel

Richtlijnen transfers

Hieronder vind je een overzicht van de reglementsteksten en toepassingsmodaliteiten, rekening houdende met het decreet op de niet-professionele sportbeoefenaar van 24 juli 1996. 
 1. Artikelen opgenomen in het Intern Reglement van Tennis en Padel Vlaanderen 

  Art. 26 §2. De tennisspeler (aangesloten lid) die tijdens een bepaald seizoen, d.i. de periode van 1 december tot en met 30 november van het volgende jaar, effectief aan de interclubcompetitie tennis (met uitzondering van de eventuele najaarsinterclub) heeft deelgenomen voor een club (toegetreden lid), en die het daaropvolgend seizoen niet meer op de interclubinschrijvingslijst van deze club wenst voor te komen, al dan niet om voor een andere club (zowel voor een toegetreden lid-club als een AFT-club) deel te nemen aan de interclubcompetitie tennis, moet dit melden binnen de periode van 15 november en 31 januari (vervaltermijn) via het spelersdashboard dat voor alle spelers beschikbaar is op de website van de vereniging. Voor transfers tussen een toegetreden lid-club en een AFT-club ligt de vervaltermijn op 15 januari.

  Nieuw! 
  Art. 26 §5. Na de vervaltermijn vermeld in §2 van dit artikel kunnen tennisspelers enkel nog voor een ander toegetreden lid-club deelnemen aan de interclubcompetitie tennis als 1) zowel de betreffende speler alsook beide betrokken clubs bij monde van de clubsecretaris schriftelijk hun akkoord hebben overgemaakt aan de hoofdzetel van de vereniging, 2) de betreffende speler niet vermeld staat op het uitslagenblad van een ontmoeting in de lopende interclubcompetitie en 3) de uiterste datum van 15 mei niet overschreden is. Dit artikel is niet van toepassing voor transfers tussen een toegetreden lid-club en een AFT-club.
   
 2. Procedure 

  2.1. Elektronisch via www.tennisenpadelvlaanderen.be > "spelersdashboard" (eerst inloggen) > Competitie > Blokje "Interclub & Team Cup" naar beneden scrollen naar het blokje "Transfer": De speler dient tussen de data vermeld in Art. 26 §2 de transfer online aan te vragen. 

  2.2. of schriftelijk: 
  Art. 26 §3 van het Intern Reglement stelt: De in Art. 26 §2 bedoelde melding kan bij uitzondering worden gedaan per aangetekende brief gericht door de tennisspeler aan zijn oude club en aan de hoofdzetel van de vereniging in de periode zoals vermeld in Art. 26 §2. De poststempel geldt in dat geval ter bepaling van de datum van de melding. Indien de vervaltermijn valt op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag.
  Opgelet: Transferaanvragen via e-mail, fax of per gewone brief worden NIET aanvaard. 
   
 3. Opmerkingen 
  Art. 26 §4 van het Intern Reglement stelt: Bij ontbinding, schrapping of uitsluiting van deelname aan de interclubcompetitie tennis van een toegetreden lid-club, zijn de spelers van rechtswege vrij om hun inschrijving te vragen op de interclublijst tennis van een andere club.

Meer info?

Neem contact op via elit@tennisenpadelvlaanderen.be of 02 548 03 00.