Tennis
Padel

Bestuursorgaan

Bestuursorgaan

Aan het bestuursorgaan is statutair het bestuur van de vzw Tennis Vlaanderen toegekend.
Het bestuursorgaan wordt in haar werking bijgestaan door de hoofdzetel en diverse ondersteunende organen. Deze hebben de opdracht de beslissingen van het bestuursorgaan uit te werken.
De tennisraad is bevoegd inzake alle tennistechnische aangelegenheden; de padelraad voor alle padeltechnische aangelegenheden.
Dirk De Maeseneer
Voorzitter
(vanaf 31/03/2014)
°1961
Aanvang 1e mandaat: 31/03/2004
Huidig mandaat:
31/03/2018-31/03/2024
(6e mandaat)
Philip Desoete
Ondervoorzitter
(vanaf 31/03/2020)
°1973
Aanvang 1e mandaat: 31/03/2013
Huidig mandaat:
31/03/2018-31/03/2024
(3e mandaat)
Frank Muts
Ondervoorzitter
(vanaf 31/03/2022)
°1954
Aanvang 1e mandaat: 31/03/2013
Huidig mandaat:
31/03/2018-31/03/2024
(3e mandaat)
Frank Liwerski

Interne bestuurder
°1965
Aanvang 1e mandaat: 31/03/2022
Huidig mandaat:
31/03/2022-31/03/2028
(1e mandaat)
Jan Van Dooren
 

Interne bestuurder
°1961
Aanvang 1e mandaat: 31/03/2014
Huidig mandaat:
31/03/2018-31/03/2024
(3e mandaat)

Charlotte Backx

Interne bestuurder
°1985
Aanvang 1e mandaat: 24/09/2022
Huidig mandaat:
24/09/2022-31/03/2028
(1e mandaat)
Sabine Appelmans

Interne bestuurder
°1972
Aanvang 1e mandaat: 31/03/2023
Huidig mandaat:
31/03/2023-31/03/2029
(1e mandaat)
Georges Anthoon

Externe bestuurder
°1955
Aanvang 1e mandaat: 01/07/2018
Huidig mandaat:
31/03/2021-31/03/2024
(2e mandaat)
Bob Madou

Externe bestuurder
°1981
Aanvang 1e mandaat: 01/07/2018
Huidig mandaat:
31/03/2021-31/03/2024
(2e mandaat)
An Vermeersch

Externe bestuurder
°1975
Aanvang 1e mandaat: 01/07/2018
Huidig mandaat:
31/03/2021-31/03/2024
(2e mandaat)
Het bestuursorgaan  wordt inzake alle sportieve aangelegenheden bijgestaan door een tennisraad en een padelraad. Zowel het bestuursorgaan als de tennisraad en de padelraad worden benoemd op advies van een benoemingsraad. Het bestuursorgaan en de tennis- en de padelraad worden in hun werking bijgestaan door werkgroepen of commissies.

Algemene Vergadering VZW

De algemene vergadering is belast met het uitzetten van de organisatie van de vereniging, alsook het bewaken van het voortbestaan van de vereniging, zoals o.a. de toetreding en het ontslag van de effectieve leden, statutenwijzigingen, de benoeming, kwijting en afzetting van de bestuurders en de commissaris, de goedkeuring van de begrotingen en jaarafrekeningen en de ontbinding van de vereniging.

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden van de vereniging, zijnde hogervermelde bestuurders, de CEO Gijs Kooken en onderstaande rechtstreeks door de toegetreden clubs verkozen vijf clubafgevaardigden:
  • Greet Coucke, TPC Vichte
  • Mario De Marteau, TPC Bornem
  • Daan Deckers, TPC LIMA
  • Tom Struyfs, TC De Bempdekens
  • Wim Langbeen, TC Pavinom

Ondersteunende organen

Het Bestuursorgaan wordt inzake alle sportieve aangelegenheden bijgestaan door de tennisraad en de padelraad.
De tennisraad, de padelraad en alle andere ondersteunende organen zijn als volgt samengesteld:

Tennisraad

Nicolas Boi
Stein Celis
Laurent Chapelle
Daan Deckers
Geert De Lepeleer
Annick Draelants
Matthias Govaerts
Alexander Kneepkens
Eline Nagels
Stijn Van Cutsem
Johan Van Den Bosch
Ellen Verhulst

Padelraad

Manu Beuselinck
Jana Bonnarens
Kristien Boussu
Kris De Maeseneer
Christophe De Pauw
Toon Diels
Erwin Espenhout
Thomas Janssens
Gunther Meesschaert
Brecht Staelens
Gert Tackoen
Katrien 't Kindt

Selectiecomité Officials

Nicolas Boi (voorzitter)
Arthur Verhaegen
Steven De Smet

Commissie Rolstoeltennis

Gert Vos
Christophe Verhaeghe
Roland De Meersman
Els Verhoeven
Tinne Sauvillers
Vincent Denoo
Jef Vandorpe
Het Bestuursorgaan wordt in haar werking bijgestaan door volgende organen:

Ethisch orgaan    

Gert-Jan Demuynck
Dr. Sam Moustie
Guy Goudesone
Greet Coucke
Evi Vanbilsen
Philippe Godelaine

Benoemingsraad

Dirk De Maeseneer, voorzitter
Jan Van Dooren, bestuurder
Frank Liwerski, bestuurder
Ann Dhoore, externe
Martine Verheyen, externe
Linsey Debosschere, externe
Charlotte Van Tuyckom, externe

Financieel Comité

Greet Coucke
Mario De Marteau
Daan Deckers
Tom Struyfs
Wim Langbeen
Het Topsportcentrum wordt in hun werking bijgestaan door volgende organen:

Commissie Topsport

Bart DE KEERSMAEKER (Voorzitter – Operationeel Directeur Topsport)
Tom DEVRIES (Sportief Directeur - vertegenwoordiger topsporters)
Jan VAN DOOREN (vertegenwoordiger bestuursorgaan)
Philip DESOETE (vertegenwoordiger bestuursorgaan)
Gijs KOOKEN (CEO Tennis en Padel Vlaanderen)
Laurence COURTOIS (vertegenwoordiger toptrainers)
Alain DE VOS (vertegenwoordiger toptrainers)
Gert-Jan DE MUYNCK (vertegenwoordiger sportwetenschappelijke omkadering)
Tommy VERLINDE (dossierbeheerder Sport Vlaanderen) 

Medisch en Paramedisch team & Sportwetenschappelijke begeleiding

Bart DE KEERSMAEKER (voorzitter + Embedded Scientist)
Dr. Sam MOUSTIE, UZA S.P.O.R.T.S. (sportarts)
Orthopedistenteam AZ MONICA
Hans VAN BAARLE (kinesist)
Karolien RECTOR (voeding)
Arne GEUCKENS (tandarts)
Gert-Jan DE MUYNCK (mentale begeleiding)
Kurt JANSEN (conditietraining)    
Dieter CALLE (materiaaladvies)

Infotheek Padelraad

Titel Publicatiedatum
Er werden geen infotheek items gevonden

Infotheek Tennisraad

Alle documenten

Infotheek Bestuursorgaan

Alle documenten

Infotheek Algemene Vergadering

Titel Publicatiedatum
Verslag AV 2023 maart 23/10/2023
Verslag BAV 2022 december 20/03/2023
Verslag AV 2022 maart 20/03/2023
Verslag AV 2021 juni 20/03/2023
Verslag AV 2020 mei 20/03/2023
Alle documenten

Meer info?

Neem contact op via info@tennisenpadelvlaanderen.be of 02 548 03 00.