Tennis
Padel

Wie zijn wij?

Wie is Tennis en Padel Vlaanderen?

Tennis en Padel Vlaanderen vzw is de federatie die de tennis- en padelsport in Vlaanderen beheert en promoot. Tennis en Padel Vlaanderen groepeert meer dan 520 clubs en meer dan 200.000 leden.

Historiek

Tennis en Padel Vlaanderen werd opgericht op 30 juni 1979 onder de naam Vlaamse Tennisvereniging (VTV) nadat op 3 februari in datzelfde jaar in de schoot van de Koninklijke Belgische Tennisbond werd beslist om over te gaan tot de oprichting van een Nederlandstalige en Franstalige vleugel. Vanaf 2014 ging VTV verder als Tennis Vlaanderen. Na de integratie van de padelsport vanaf eind 2016 en de daarbij gepaard gaande groei van padel tot een volwaardig deel van de federatie gaat de koepelfederatie vanaf 1 april 2023 verder als Tennis en Padel Vlaanderen.

Missie, visie en beleidsplan

Missie 2021-2024

Tennis en Padel Vlaanderen is de koepelfederatie van meer dan 450 Vlaamse tennis- en padelclubs, samen goed voor meer dan 200.000 leden. Tennis en Padel Vlaanderen wil op een vooruitstrevende en bedrijfsmatige manier, de prominente plaats die de tennissport in Vlaanderen inneemt bestendigen én een gelijkwaardige plaats voor padel in het sportlandschap verzilveren. In nauwe samenwerking met alle stakeholders van de federatie, wordt gestreefd naar een groei tot 200.000 leden in 2028. Dit wordt nagestreefd door
 1. Brede en gerichte promotie van producten en diensten van de federatie naar het doelpubliek (spelers en clubs)
 2. Maximale ondersteuning van clubs in trainerswerking, recreatie- en competitieaanbod, beleid en administratie
 3. Internationale topspelers en -speelsters te vormen en te ondersteunen
 4. Kwalitatieve werking van de federatie binnen al haar geledingen

Visie

Basiswerking:

 • Elit, app en website van Tennis en Padel Vlaanderen zijn hét platform waarop gespeeld wordt.
 • Een correct economisch model voor ledenaansluiting.
 • Salesgerichte aanpak om klantgericht te werken o.b.v. clubprofielen.
 • Alle clubs naar minstens 2.0-werking met gangmakers.
 • Trainers als ‘motor' voor blijvende sportdeelname en instroom competitie.
 • Competitiedeelname als facilitator voor ledenbehoud.
 • Volledige integratie van padel in de bedrijfsstructuur van de federatie.
 • Toptennis – topsportcentrum moet beeld van excellence uitstralen.

Beleidsplan

Privacyverklaring

Infotheek statuten en intern reglement

Titel Publicatiedatum
Jaarverslag 2023 09/04/2024
Jaarverslag 2022 28/03/2023
Jaarverslag 2020 20/03/2023
Jaarverslag 2019 - samenvatting 20/03/2023
Jaarverslag 2019 - Bijlage beleidsplan 20/03/2023
Jaarverslag 2019 20/03/2023
Jaarverslag 2018 20/03/2023
Jaarverslag 2017 20/03/2023
Jaarverslag 2016 20/03/2023
Jaarverslag 2015 20/03/2023
Alle documenten

Infotheek jaarverslagen

Titel Publicatiedatum
Jaarverslag 2023 09/04/2024
Jaarverslag 2022 28/03/2023
Jaarverslag 2020 20/03/2023
Jaarverslag 2019 - samenvatting 20/03/2023
Jaarverslag 2019 - Bijlage beleidsplan 20/03/2023
Jaarverslag 2019 20/03/2023
Jaarverslag 2018 20/03/2023
Jaarverslag 2017 20/03/2023
Jaarverslag 2016 20/03/2023
Jaarverslag 2015 20/03/2023
Alle documenten

Meer info?

Neem contact op via info@tennisenpadelvlaanderen.be of 02 548 03 00.