Tennis
Padel
Tennis
Padel

Aanleg terreinen

Ontdek hieronder hoe we je club kunnen ondersteunen op vlak van omgevingsaspecten bij de aanleg van padelterreinen. Toch nog vragen? Of wil je een clubbezoek inplannen? Neem gerust contact op met Dirk Deldaele via dirk.deldaele@tennisenpadelvlaanderen.be of 0473 32 31 84.  

Code van Goede Praktijk – Omgevingsaspecten bij de aanleg en uitbating van padelterreinen 

De padelsport is uitgegroeid tot een van de 5 grootste sporten in Vlaanderen. Naast de groei van de padelsport is ook het aantal klachten over vooral de geluidshinder ervan toegenomen. Tennis en Padel Vlaanderen heeft in dit verband een geluidsstudie laten uitvoeren om enerzijds de geluidsimpact van padel onderbouwd te kunnen inschatten en objectiveren, en anderzijds de padelclubs en lokale besturen een praktisch werkinstrument voor de specifieke lokale context te kunnen aanreiken. Samen met Sport Vlaanderen en Departement Omgeving werd besloten om de resultaten van deze studie neer te schrijven in een Code van Goede Praktijk. 

De gerealiseerde code gaat in op 
  1. de bepalingen m.b.t. de goede ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning, 
  2. de resultaten van de geluidsstudie m.b.t. het specifieke padelgeluid, 
  3. het scheppen van een objectief kader d.m.v. een aanvaardbaar specifiek geluidsniveau voorop te stellen, 
  4. het aspect lichthinder, en ten slotte 
  5. een set van 12 concrete aanbevelingen m.b.t. de geluids- en lichtproblematiek. 

Heb je nog vragen?