Tennis
Padel
Tennis
Padel

Info voor nieuwe clubs

Tof dat jouw club (in wording)  interesse heeft om aan te sluiten bij Tennis en Padel Vlaanderen, de koepelfederatie van meer dan 500 Vlaamse tennis- en padelclubs, samen goed voor meer dan 200.000 leden! 

Hieronder zetten we alle belangrijke info op een rijtje. Wij begeleiden nieuwe clubs heel graag voor een optimale opstart. Contacteer clubwerking@tennisenpadelvlaanderen.be als je een online meeting wil inplannen. 

Waarom zou je je als club aansluiten bij Tennis en Padel Vlaanderen? 

Als club ben je voor heel wat zaken verzekerd via onze partner Ethias:  
 • burgerlijke aansprakelijkheid als club, organisator en uitbater; 
 • éénmalige sportpromotionele activiteiten (vb opendeurdag, vriendjesdag, proefles): verzekering van alle deelnemers, ook niet-leden; 
 • vrijwilligersverzekering voor clubactiviteiten (ook niet-leden) 
 • passieve en actieve rechtsbijstand bij schade aan of door derden; 
Bovendien ontvang je heel wat groepsaanbiedingen voor verzekeringen!  
Bekijk de verzekeringsscan en check of je als club te veel of te weinig verzekerd bent. 

Je kan spelers aansluiten als lid bij Tennis en Padel Vlaanderen: 
 • Elk lid geniet van een interessante sportverzekering bij Ethias (ruimer dan wettelijk minima) met bijvoorbeeld lichamelijke ongevallen tijdens tennis/padel + Individuele conditiesporten (joggen, wandelen, zwemmen, ...), clubactiviteiten (fietstocht, wandeling, clubbarbecue, clubuitstap,...). 
 • Enkel aangesloten leden kunnen deelnemen aan interclub en tornooien en krijgen een officieel klassement toegewezen (speelsterkte). 
 • De betere spelers kunnen geselecteerd worden voor internationale tornooien of het nationale team. 
 • Spelers die geen lid zijn bij Tennis en Padel Vlaanderen en dus los een terrein huren zijn niet verzekerd.  
Online clubdashboard     
Je krijgt een persoonlijk, online clubdashboard met interessante clubinformatie (clubgegevens, tornooien, interclubploegen, ledeninformatie, nieuws en evenementen ...) 

Deelname interclub en tornooien 
Je kan deelnemen met clubteams aan de interclubcompetitie en zelf officiële tornooien organiseren. 

Gratis gebruik softwareplatform Elit 
Als lid bij de federatie krijg je als club toegang tot het softwareplatform Elit waar je verschillende tools kan gebruiken om je administratie te vereenvoudigen. Onze helpdesk staat steeds klaar voor ondersteuning:  Clubmanagementondersteuning 
 • Op maat begeleiding voor de opstart en uitbouw van je club, bestuurlijke werking, wettelijke verplichtingen, infrastructuurprojecten, overheidssubsidies, begeleiding uitbouw sponsoring, verzekering, GDPR-privacyregeling, grensoverschrijdend gedrag, ... 
 • Inspiratieplatform- en sessies voor tennis en/of padel 
 • Ondersteuning via de Vlaamse Sportfederatie (boekhouding, fiscaliteit, tewerkstelling, vrijwilligers, VZW-werking, ...) 
Sportieve ondersteuning 
 • Opleiding en bijscholing van clubtrainers 
 • Didactisch clubaanbod: Start to Tennis/Padel, KidsTennis, KidsPadel, Tennis & Padel op Kot (studenten), Family Proof (gezinnen), Play for life (50-plussers), ... 
 • Tennisclubs kunnen instappen in het Jeugdfonds en zo een kwaliteitslabel en toelage behalen  
 • Opleidingen en bijscholingen van officials 
Communicatietools 
 • Leuk promotiemateriaal in de jaarlijkse clubdoos. Hiermee zet je je club schrap voor een geslaagd seizoen. 
 • Up-to-date clubinfo via website, clubmailings, infotheek, clubdashboard (clubstatistieken), ... 
 • Algemene padel- en tennispromotie in Vlaanderen: media, social media, website, promomails, landelijke events, ... 
 • Gratis gebruik van het clubplatform Content Stadium om leuke visuals te maken. 
 • Gebruik Spotlermail+: een softwarepakket waar je als club e-mails kan opmaken en verzenden.
Varia  
 • Voordelige groepsaanbiedingen (ballen, rackets, AED-toestel, verzekeringen, ...) 
 • Gratis professioneel tuchtsysteem ter behandeling van grensoverschrijdend gedrag tijdens competities of het clubleven. 
 • Lid van en inspraak in de koepelfederatie van alle tennis- en padelclubs in Vlaanderen (2de grootste sportfederatie in Vlaanderen). 

Wat kost een aansluiting bij Tennis en Padel Vlaanderen als club?

De aansluiting van de club bij de federatie is gratis. Als club betaal je enkel:  
 • Een jaarlijkse ledenbijdrage per aangesloten speler. De tarieven vind je hier
 • Een competitiebijdrage (10% van het inschrijvingsgeld van alle deelnemers) voor de organisatie van tornooien. 
 • Leuk promotiemateriaal (in print en digitaal) in de jaarlijkse clubdoos mits bijdrage van 20 euro. Hiermee zet je je club schrap voor een geslaagd seizoen.  

Hoe kan ik als club aansluiten?

We hebben jullie er graag bij! Ben je overtuigd? Breng het volgende dan in orde:   

Wat zijn je verplichtingen als aangesloten club?

 • Beschikken over specifieke padel- en/of tennisterreinen. 
 • Alle clubleden (competitief & recreatief) aansluiten & hiervoor een jaarlijkse ledenbijdrage betalen. Losse verhuur spelers worden niet beschouwd als clubleden 
 • Beschikken over een officiële rechtspersoonlijkheid (VZW, BV, CVBA, BVBA, NV, ...). 
 • Statuten van de rechtspersoonlijkheid bezorgen aan Tennis en Padel Vlaanderen en jaarlijks updaten indien nodig.
 • De statuten & reglementen van de federatie aanvaarden. 
 • Gebruik van de Elit-software voor ledenbeheer, interclub- en tornooien. 
 • Beschikken over een verzekering voor objectieve aansprakelijkheid bij brand & ontploffing voor de publiek toegankelijke gebouwen. 
 • Bestanden van jullie leden, tornooideelnemers e.a. stakeholders 1) niet gebruiken voor andere doeleinden dan omschreven in Art. 3 statuten, 2) noch actief, noch passief aan derden bezorgen & 3) alle maatregelen m.b.t. Eur. GDPR-privacywetgeving. 

Onze missie

Tennis en Padel Vlaanderen is de koepelfederatie van meer dan 500 Vlaamse tennis- en padelclubs, samen goed voor meer dan 200.000 leden. Tennis Vlaanderen wil op een vooruitstrevende en bedrijfsmatige manier, de prominente plaats die de tennissport in Vlaanderen inneemt bestendigen én een gelijkwaardige plaats voor padel in het sportlandschap verzilveren. In nauwe samenwerking met alle stakeholders van de federatie, wordt gestreefd naar een groei tot 200.000 leden in 2028. Dit wordt nagestreefd door 
 1. Brede en gerichte promotie van producten en diensten van de federatie naar het doelpubliek (spelers en clubs) 
 2. Maximale ondersteuning van clubs in trainerswerking, recreatie- en competitieaanbod, beleid en administratie 
 3. Internationale topspelers en -speelsters te vormen en te ondersteunen 
 4. Kwalitatieve werking van de federatie binnen al haar geledingen 

Meer info?

Neem contact op via clubwerking@tennisenpadelvlaanderen.be of 02 548 03 00.