Tennis
Padel
Tennis
Padel

Tennis@School

Klaar voor een L.O.-les met ballen?

Maak kennis met tennis op maat van leerlingen uit het basisonderwijs! Heb je als leerkracht nog nooit zelf een racket vast gehad? Geen probleem, we helpen je graag op weg met oefenstof om tennis voor grotere groepen leerlingen te introduceren!

Info voor L.O.-leerkrachten

Voor het project Tennis@School werken we samen met MOEV. Hiermee willen we leerkrachten helpen om tennis op een laagdrempelige manier in het lesprogramma te integreren.

Met de voorbeeldlessen en tips om in het nodige materiaal te voorzien, ben je zo vertrokken!

3 tennisgames en 4 voorbereidende oefeningen

Bekijk drie tennisgames (met varianten) en vier opwarmingsoefeningen:
  • Back To Base
  • Serve & Slide
  • Serve 4 Break

Neem deel aan vrijblijvende opleidingsmomenten:

Digitale lesfiches om in je L.O.-lessen te gebruiken

Extra inspiratie om lessenreeksen tennis in het basisonderwijs en secundair onderwijs uit te breiden.

Info voor clubs en trainers

Help kinderen om de weg van de speelplaats naar het tennisterrein te vinden!
  1. Informeer de scholen in jouw buurt over Tennis@School
  2. Voorzie de school van materiaal en/of accommodatie om de lessen te laten plaatsvinden
  3. Link een promotionele activiteit (opendeurdag, vriendjesdag, …) aan de scholenactie
  4. Laat een clubtrainer de lessenreeks tennis op school ondersteunen en geef de leerlingen een clubflyer mee naar huis
  5. Laat starters toe op je Tennis Funday
  6. Werk samen met de school om jonge kinderen op een veilige manier van de school naar de tennisclub te brengen of werk samen met de school aan een naschools sportaanbod

Info voor leerlingen

Maak kennis met tennis in een club in jouw buurt. 

Raadpleeg onze startersactiviteiten en maak kennis met tennis!

Meer info?

Neem contact op via info@tennisvlaanderen.be of 02 548 03 00.