Tennis
Padel
Tennis
Padel

Word scheidsrechter

Ben je geïnteresseerd om tornooien en competities in goede banen te leiden? Volg dan een scheidsrechtercursus! Jaarlijks organiseert Tennis Vlaanderen verschillende opleidingscursussen. Je hebt keuze tussen verschillende soorten cursussen scheidsrechter:  
 
 • Club / Gewestelijk  
  • Clubscheidsrechter 
  • Gewestelijk scheidsrechter  
    
 • Nationaal  
  • Nationaal scheidsrechter  
    
 • Internationaal  
  • White badge 
  • Bronze, Silver, Gold Badge

Clubscheidsrechter

Heb je interesse om een wedstrijd te leiden vanop de stoel? Volg dan de cursus clubscheidsrechter. Tijdens deze opleiding leer je alles over o.a. de spelregels en de wijze waarop je een wedstrijd vanaf de stoel kan leiden.    

Inhoud cursus

 • Digitale vooropleiding over de tennisspelregels via het e-learningplatform Drillster en een begeleide cursustekst
 • 1 praktijkcursusdag met info over het leiden van een tennismatch, toepassen van de gedragscode en het invullen van de scorecaart 
 • Examen op het einde van de cursusdag  
Haal je minstens 70% op je examen? Dan kan je starten als clubscheidsrechter op je club!  

Toelatingsvoorwaarden

 • Lid zijn van Tennis en Padel Vlaanderen 
 • 14 jaar worden in het jaar dat de cursus plaatsvindt 

Wat wordt verwacht van een clubscheidsrechter? 

 • Je moet minstens 1 wedstrijd per jaar arbitreren. 
 • Kon je 2 jaar na elkaar onvoldoende wedstrijden arbitreren? Dan moet je een heropfrissing volgen via Drillster. 

Gewestelijk scheidrechter

Ben je clubscheidsrechter en voel je je klaar om een stap hoger te zetten? Stel je dan kandidaat om de refreshercursus te volgen om gewestelijk scheidsrechter te worden! Als gewestelijk scheidsrechter kan je vaker arbitreren in andere clubs en kan je doorgroeien naar (inter)nationaal scheidsrechter of lijnrechter. 

Inhoud refreshercursus

We organiseren 2 keer per jaar een refreshercursus (1 in het voorjaar, 1 in het najaar).  

Toelatingsvoorwaarden

 • Lid zijn van Tennis en Padel Vlaanderen 
 • 16 jaar worden in het jaar dat de cursus plaatsvindt  
 • Diploma clubscheidsrechter op zak hebben  
 • Minstens 8 keer gearbitreerd hebben in de afgelopen 2 jaar (minstens 4x in een andere club) 
 • Goedkeuring van de scheidsrechterscommissie hebben  

Wat wordt verwacht van een gewestelijk scheidsrechter? 

 • Je moet minstens 10 wedstrijden per jaar arbitreren.
 • Kon je 2 jaar na elkaar onvoldoende wedstrijden arbitreren? Dan moet je een heropfrissing volgen via Drillster. 

Nationaal scheidsrechter (& lijnrechter op internationale tornooien) 

Ben je al gewestelijk scheidsrechter, maar wil je een stapje hogerop zetten? Stel je dan kandidaat om het opleidingstraject tot nationaal scheidsrechter te volgen. Als nationaal scheidsrechter, kan je aan de slag als: 
 • stoelscheidsrechter tijdens nationale interclubontmoetingen; 
 • stoelscheidsrechter tijdens Belgian Circuit tornooien en kampioenschappen; 
 • lijnrechter tijdens Davis of Fed Cup ontmoetingen of internationale tornooien (ITF, ATP of WTA, Tennis Europe). 

Inhoud opleidingstraject 

Het opleidingstraject bestaat uit 3 pijlers: 
 1. Zelfstudie: Je herhaalt alle theoretische leerstof voor scheidsrechters via het e-learningplatform Drillster, de cursustekst en de jaarlijkse refresher voor nationale officials. 
 2. Begeleiding en evaluatie: Je krijgt een mentor toegewezen aan wie je al je vragen kan stellen en advies kan vragen. Er zijn 2 evaluatiemomenten waarop je verplicht aanwezig moet zijn om wedstrijden te arbitreren:  
  1. tijdens een ontmoeting van de nationale interclub in het voorjaar (in samenspraak met je mentor)  
  2. tijdens het Vlaams Jeugdkampioenschap in het najaar   
 3. Cursus- en examenmoment: Het opleidingstraject wordt afgerond met een cursusdag met een theoretisch en praktisch examen. Het cursus- en examenmoment gaat ieder jaar door in maart tijdens de Indoorkampioenschappen. 
Na het volgen van het opleidingstraject nationaal scheidsrechter, het behalen van minstens 80% op het theoretisch examen, het slagen voor het praktijkexamen en na positieve evaluaties behaal je de graad "Nationaal Scheidsrechter". 

Toelatingsvoorwaarden

 • Diploma gewestelijk scheidsrechter op zak hebben 
 • Minstens 1 jaar ervaring als gewestelijk scheidsrechter  
 • Goedkeuring van je aanvraag om het opleidingstraject tot nationaal scheidsrechter te volgen.

Wat wordt verwacht van een nationaal scheidsrechter? 

 • Je moet minstens 20 wedstrijden per jaar arbitreren (inclusief prestaties bij ITF).  
 • Je moet elk jaar een korte digitale refresher invullen om mee te zijn met de reglementswijzigingen. Hiervoor krijg je een uitnodiging via mail.  
 • Kon je 2 jaar na elkaar onvoldoende wedstrijden arbitreren? Dan moet je een heropfrissing volgen via Drillster. 

Internationaal scheidsrechter

Heb je de ambitie om een internationale carrière uit te bouwen? En ben je een ervaren nationaal scheidsrechter? Dien dan je kandidatuur in via officials@tennisvlaanderen.be

Na goedkeuring door de scheidsrechterscommissie kan je je opleiding starten bij de Internationale Tennisfederatie (ITF). Geslaagd? Dan staat er een mooie carrière als stoelscheidsrechter op ITF-, ATP- & WTA-tornooien op je te wachten!  

Zijn er meerdere kandidaten zijn voor een ITF-opleiding? Dan selecteert de scheidsrechterscommissie de beste kandidaten op basis van de criteria voor aanduidingen 

Meer weten over officials op internationaal niveau? Neem een kijkje op itftennis.com

Criteria voor aanduiding internationale tornooien, kampioenschappen & ITF-opleidingen 

Benieuwd met welke criteria Tennis Vlaanderen rekening houdt bij de aanduidingen van officials voor toptornooien (wedstrijdleiders, chief of umpires, lijnrechters, stoelscheidsrechters) en bij de kandidaturen voor internationale scheidsrechters ?  

De volgende doelstelling staat steeds voorop: 
 • het helpen uitbouwen van de carrière van gemotiveerde en talentvolle officials, 
 • het uitbouwen van het officialskorps, zowel naar kwantiteit als kwaliteit, 
 • het aanduiden van de juiste persoon voor de juiste functie. 
De volgende criteria worden gehanteerd: 
 • kwaliteit en kwantiteit van de geleverde prestaties (*) 
 • internationale normen en waarderingen  (ITF-"recommendation") 
 • nationale en internationale graad 
 • fulltime beschikbaar zijn 
 • betrokkenheid (liga, gewest, club, tweetaligheid) 
 • kansen voor de betere jonge elementen (= tot 40 jaar) 
(*) De kwaliteit wordt gewaardeerd op basis van de evaluatierapporten van de ITF-officials, de Chief Umpire of wedstrijdleider en het advies van de Scheidsrechterscommissie. Wat de kwantiteit betreft zijn de specifieke prestaties belangrijk (vb. als lijnrechter gewerkt hebben om aangeduid te kunnen worden als lijnrechter voor een toptornooi). 

Het is ook steeds de bedoeling een opening te laten voor nieuwe officials om dergelijke aanduidingen in de wacht te slepen. In ieder geval is het uiterst belangrijk dat men zich kandidaat stelt, zoniet maakt men zeker geen kans. 

Meer info?

Neem contact op via officials@tennisvlaanderen.be of 02 548 03 00